Ponuka

  • produkčné práce pri realizácii podujatia alebo eventu
  • tvorba programov, scenár, dramaturgia a réžia
  • tlmočnícke služby
  • catering
  • dopravné služby
  • veľkoplošná projekcia
  • grafické návrhy a tlač propagačných materiálov
  • audiovizuálne záznamy z podujatí
  • návrh a výroba reklamných spotov