Ponuka

Vyberieme a zabezpečíme najvhodnejšie priestory, ktoré zodpovedajú Vašim
predstavám, charakteru podujatia, lokalite, kapacite ako aj štýlu Vami
plánovaného eventu.
V regióne Poprad-Tatry úzko spoluprácujeme s väčšinou hotelových zariadení.